FümigasyonYumurta, larva, mantar ve bakterilere karşı mücadele


Böcekleri ( Yumurta, larva, nymph, pupa ve ergin dönemlerinde ) ve diğer zararlı etmenleri ( Nematod, mantar, bakteri gibi ) öldürmek amacı ile kapalı bir ortamda ( Belli bir ısıda ve belli miktarda ) gaz halinde kimyasal bir madde ( fumigant ) vermek ve belli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemidir.


Fümigasyon Gayesi ve Önemi:

Fümigasyon her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler ile diğer materyalleri zararlı etmenlerden arındırarak bu etmenlerin tahribatını ve ürün kaybını önlemeyi amaçlar. Fümigasyon diğer kimyasal ilaçlarla mücadelenin güç veya imkansız olduğu hallerde başvurulan son çaredir. Ancak faydalanma alanları bulunan birçok olumlu ve olumsuz yönleri mevcuttur.Fümigasyonun Olumlu Yönleri


  • Bulaşık ürüne direkt olarak tatbik edilebilmesi
  • Üründe uç noktalara kadar nüfuz edebilme ve homojen dağılabilme

Bu olumlu yönlere sahip Fumigasyon işlemi sonucunda gerek ihracaat ve gerekse ithalat bakımından pek çok kolaylıklar sağlanmakta ve dolayısıyla yurda tehlikeli zararlı etmenlerin her biyolojik dönemdeki canlı halinin girmesi önlenmekte ve alıcı isteklerine uygun temizlikte ürünlerin hazırlanması sağlanmaktadır.


Fümigasyon Teknikleri


  • Vakum Fümigasyonu
  • Atmosferik Fümigasyon

Profesyonel olarak bu işi yapacak olanların “Fümigasyon Operatör” belgesi ile birlikte iş yeri bazında “Fümigasyon Ruhsatı”na haiz olmaları zorunludur.
Ücretsiz Keşif