Entegre Zararlı Yönetimi



Kolay, ekonomik ve çevreye daha duyarlı yaklaşımlar


GIPM uzmanları işletmeniz için; Zararlılar ile mücadele de; Dünya çapında gelişen gıda ve çevre standartları gereği daha az kimyasal içeren ürünler veya gerekmedikçe kimyasal ürün kullanmadan çözümler üreten bir yönetim sistemi uygulamaktadır.


Bu yönetim sistemi IPM’dir. (İntegrated Pest Management= Entegre Zararlı Yönetimi) IPM yaklaşımında hedef; öncelikli olarak kültürel, fiziksel(mekanik), biyolojik(biyoteknik)ve eğitimsel mücadele yöntemlerinin kullanılması ve tek seçenek olana dek kimyasal kullanımından kaçınmaktır.



Zararlı popülasyonunun; biyolojisinin, ekolojisinin, davranışlarının ve alışkanlıklarının bilinmesi, iyi tanınması işletmenize veya kuruluşunuza verebileceği zararının oluşmadan önce alınacak basit aksiyon&tedbirler ile çok daha kolay çok daha ekonomik ve çevreye daha duyarlı yaklaşımlar sunacaktır.

Ücretsiz Keşif